Ὁ Λόγος Σάρξ Ἐγένετο

Χριστός Ἐτέχθη, Ἀληθῶς Ἐτέχθη!

logos-sarx-egeneto

Ο Λόγος σάρξ εγένετο

Verbum caro factum est

Слово стало плотию

 
Եւ Խօսքը մարմին եղաւ
სიტყვა ხორცი გახდა

Il Verbo si fece carne

La  parole a été faite chair

The Word became flesh

HET WOORD werd vlees

道成肉身

הדבר נהיה בשר

الكلمة صار جسداn

Δημιουργία & Πηγή: Alexei Kyrilloff

Απάντηση

Subscribe without commenting

  • Κέρασμα

    Στον άνθρωπο δεν υπάρχει φαρμάκι, γιατί, αν το φαρμάκι το ακουμπήση στον Χριστό γίνεται γλυκό σιρόπι. Όποιος έχει μέσα του φαρμάκι, σημαίνει ότι δεν ακουμπά τα προβλήματά του στον Χριστό.
    - Γέροντας Παΐσιος
  • Αρέσει σε %d bloggers: