Μάθημα Εφαρμοσμένης Θεολογίας: Αγάπη «εδώ και τώρα»

Είναι εύκολο να θέλεις γενικά το καλό της ανθρωπότητας και να μιλάς για το δίκαιο της εργατικής τάξης. Το δύσκολο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Μάθημα Εφαρμοσμένης Θεολογίας: Αγάπη «εδώ και τώρα».