• Κέρασμα

    Αγάπα και κάνε ό,τι θες
    - Αὐγουστίνος