Αποκάλυψη, σημεία των καιρών και εκτρώσεις

Σχόλιο από τον π. Σάββα Αχιλλέως. Αναδημοσίευση από το dailygreece.com Λέξεις κλειδιά: π. Σάββας Αχιλλέως, άμβλωση, έκτρωση, αποκάλυψη

Περισσότερα
  • Κέρασμα

    Κρεῖσσον ὀλίγον τῷ δικαίω ὑπέρ πλοῦτον ἁμαρτωλῶν πολύν
    - Προφήτης Δαβίδ (Ψαλμ 36:16)