• Κέρασμα

    Κόλαση είναι η αδυναμία μου να αγαπήσω
    - Anonymous