• Κέρασμα

    Όπως λυγίσει το κλαδί έτσι θα δέσει το δεντρί
    - Παροιμία