jump to navigation

Θεμέλια Κριτικής Σκέψης – ο Άνθρωπος, οι Άλλοι και ο Θεός Αύγουστος 22, 2012

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Βιβλία / Περιοδικά, Ελληνισμός / Ρωμιοσύνη, Ορθοδοξία / Εκκλησία , add a comment

λογική ηθική κριτική σκέψη

Πρακτικές συμβουλές ζωής όπως τις συνόψισε και σχολίασε ο Δημήτρης Δημ. από βιβλίο του Κωνσταντίνου Κούμα περί Λογικής και Ηθικής.

Συνέχεια από το 1ο μέρος: Θεμέλια Κριτικής Σκέψης – Τι Χρωστά ο Άνθρωπος στον Εαυτό του.

Β. Τι χρωστεί να κάμνη ο άνθρωπος στους άλλους

1. Τίμα τους άλλους ανθρώπους ως λογικά όντα, διατήρησε και αύξησε την προσωπική αξία τους

Μην κατακρίνεις τους άλλους, δεν γνωρίζεις τις καρδιές τους όπως ο Θεός.
Πρέπει να διώχνουμε την αμάθεια, απάτη και κακοήθεια.
Πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι, να αγαπάμε την πατρίδα, να έχουμε ζήλο υπέρ της πίστεως και της αρετής. Τιμιότητα, δικαιοσύνη, ευσπλαχνία, ευγνωμοσύνη, ανοχή.

Η φιλανθρωπία είναι η μεγαλύτερη ηδονή.

2. Διατήρησε την ζωή, την υγεία και τις σωματικές δυνάμεις των άλλων

Ου φονεύσεις, εκτός και αν είσαι σε άμυνα.

3. Μη στερείς κανένα από τα αγαθά του

4. Να είσαι τίμιος και αληθινός

Μην βρίζεις, απατάς, υποκρίνεσαι, κρύβεις την αλήθεια όπου πρέπει να την φανερώσεις, εκτός και αν είναι να σώσεις ζωή.

Συνθήκες και Συναλλαγές
Μην κάνεις συνθήκες αν δεν μπορείς να την τηρήσεις ή δεν την θέλεις.
Αν χάλασε η συνθήκη πρέπει να πληρώσεις στον άλλο όλη την ζημιά, π.χ. μνημόνιο.

Συνθήκη Πολιτικής κοινωνίας
α) κάθε πολίτης χρωστά να είναι πιστός στον συμπολίτη του
β) Η διοίκηση χρωστά να προστατεύει τους υπηκόους. Όχι να τους μεταχειρίζεται ως κτήματα για ιδίους προσωπικούς σκοπούς
γ) Οι υπήκοοι χρωστάνε ευπείθεια και πίστη στον Ηγεμόνα, και να πληρώνουν τους φόρους για την διατήρηση της κοινής ασφαλείας.

Συνθήκη Φυσικών ορμών
α) Μην υποτιμάς τις φυσικές ορμές.
β) Οι φυσικές ορμές υπάρχουν για την αναπαραγωγή του γένους.
γ) Οι φυσικές ορμές πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μέσα στο γάμο.
Η κατάχρηση της φυσικής ορμής οδηγεί σε κακή υγεία, απώλεια ψυχικών δυνάμεων, θηλυπρέπεια, απώλεια ζήλου προς οτιδήποτε, απώλεια περιουσίας, ρεζίλι στην κοινωνία.

Γ. Τι χρεωστεί να κάμνη ο άνθρωπος στο Θεό

1. Να μιλάμε με σεβασμό για τον Θεό και την θεολογία.
«Η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστίν»
2. Η αληθινή ευσέβεια απαιτεί να δοξολογούμε το πανάγιο του Θεού όνομα.
Να προσευχόμαστε. Να συμμετέχουμε με ευλάβεια στις τελετές στους θείους του ναούς. Να σεβόμαστε τους ιερούς λειτουργούς του. Να ευχαριστούμε τον Θεό, να αναπαυώμεθα στην κατάσταση μας και να στηρίζουμε σε αυτόν τις ελπίδες μας.

Πως αποκτούμε αρετή:
Α. Γνῶθι Σαυτον.
Β. Γνῶθι τους άλλους.
Γ. Γύμναζε την ηθικήν σου κρίσιν.
Δ. Όξυνε την Ηθικήν σου αίσθησιν.
Ε. Έχε ζήλο για την ευσεβή πίστη
ΣΤ. Χαλιναγώγησε τα άλογα πάθη σου
Ζ. Ενασχολήσου πάντοτε με σπουδαία πράγματα (όχι φαντασίες)

Πηγή: Σύνοψις ἐπιστημῶν διὰ τοὺς πρωτοπείρους, περιέχουσα ἀριθμητικήν, γεωμετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, ἀστρονομίαν, λογικήν, καὶ ἠθικήν, – Κούμα Κωνσταντῖνου

Θεμέλια Κριτικής Σκέψης – ο Άνθρωπος και ο Εαυτός του Αύγουστος 5, 2012

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Βιβλία / Περιοδικά, Ελληνισμός / Ρωμιοσύνη, Κοινωνία , 1 comment so far

λογική ηθική κριτική σκέψη

Πρακτικές συμβουλές ζωής όπως τις συνόψισε και σχολίασε ο Δημήτρης Δημ. από βιβλίο του Κωνσταντίνου Κούμα περί Λογικής και Ηθικής.

***

1. Διατήρησε και αύξησε την αξία του προσώπου σου

Μην υποτιμάς τους άλλους ανθρώπους. Μην γίνεις δούλος προσπαθώντας να αρέσεις στους άλλους κάνοντας ατιμωτικές πράξεις.

2. Διατήρησε την ζωή σου
Φρόντιζε την υγεία σου. Παίρνε τα φάρμακα σου αν αρρωστήσεις. Δέξου ακόμα και τον ακρωτηριασμό αν είναι να ζήσεις περισσότερο. Αλλά μην επεκτείνεις την ζωή σου σε βάρος κάποιου άλλου αθώου.
Μην αυτοκτονήσεις. Σε αυτούς που έχουν τάσεις αυτοκτονίας συμπεριλαμβάνονται όσοι ριψοκινδυνεύουν και όσοι δεν παίρνουν τα φάρμακα τους.

Για να μην έχεις τάσεις αυτοκτονίας πρέπει να εργάζεσαι, ακόμα και χωρίς χρήματα, προσπάθησε να γίνεις χρήσιμος στους άλλους. Μην τζογάρεις. Υπάρχουν άνθρωποι σε χειρότερη κατάσταση από εσένα. Σκέψου ότι ο Θεός θα σε βγάλει από το αδιέξοδο αν αυτό είναι το συμφέρον σου.

3. Δια βίου μάθηση
Διάβαζε βιβλία για να γυμνάζει τον νου, π.χ. φυσική, φιλοσοφία και ότι μας βοηθά ελέγχουμε τα πάθη και τις ορμές μας. Έτσι θα μπορούμε να συμβουλεύουμε και τους άλλους.
Απόφευγε την αργοσχολία (π.χ. παιχνίδια Η/Υ) και τις μάταιες συναναστροφές γιατί σε γεμίζουν ματαιοδοξία.
Διάβαζε βιβλία από συγγραφείς ηθικούς και σοφούς.

4. Διατήρησε την υγεία σου
Γυμνάσου, χωρίς υπερβολές. Εργάσου. Έχε λίγες ανάγκες. Καλές παρέες. Να κινείσαι συχνά, να αναπνέεις καθαρό αέρα, να τρως υγιεινά.

5. Αύξησε την ευτυχία σου
Απόκτησε χρήματα για τις ανάγκες σου με τίμιο τρόπο, με τον κόπο σου.
α. Φρόντισε να είσαι σεβάσμιος και τίμιος προς τους άλλους.
β. Φρόντισε να έχεις καλές παρέες. Μην ανοίγεσαι σε αγνώστους.
γ. Να είναι πράος και ταπεινός, αλλά όχι μωρός.
Μην ζητάς μεγάλα πράγματα. Μην θυμώνεις υπερβολικά.
δ. Μην εμπιστεύεσαι χωρίς σοβαρό λόγο τα μυστικά σου στους άλλους.
ε. Μάθε να διαλέγεις φίλους, γιατί σε κρίνουν από τους φίλους σου.
ς. Μάθε τι ανθρώπους συναναστρέφεσαι
[] Με τους μικρότερους σου δείχνε ότι χαίρεσαι με τις ασχολίες τους, αναγνώρισε τα προτερήματα τους.
η. Απέφυγε τις διχόνοιες. Φιλιώσου. Απέφυγε τον εχθρό σου.
θ. Χρησιμοποίησε τα χρήματα σωστά. Μην χρεώνεσαι. Μην γίνεσαι μανιακός στο κέρδος. Μην καταχράσαι ξένο χρήμα.
ι. Μην υποτιμάς τον πλούτο και την φτώχεια. Αύξησε τα αγαθά σου τίμια.
ια. Χρησιμοποίησε σωστά τον χρόνο σου. Κάνε πρώτα τα αναγκαία, σήμερα. Μην φορτώνεσαι πολλές εργασίες, γιατί στο τέλος δεν θα κάνεις τίποτα.
Απέφυγε τον τζόγο και τα ανωφελή βιβλία. Κάνε στον κόσμο ότι καλό μπορείς.
ιβ. Μάθε τέχνη νέος. Μελέτα αξιόλογα βιβλία. Δέξου την συμβουλή τον σοφότερων.
ιγ. Πριν δεχτής μια θέση εργασίας, μάθε τι θέση είναι και τι απαιτεί από εσένα. Εξέτασε αν πράγματι έχεις τα προσόντα. Μη αμελήσεις τα καθήκοντα σου αν πάρεις την θέση.
ιδ. Ότι και αν κάνεις, έλεγχε αν μπορείς να το τελειώσεις.
ις. Θαύμαζε την φύση.
ιζ. Δέξου την κατάσταση που βρίσκεσαι με την βοήθεια της ορθόδοξης θεολογίας. Έχε μέτριες επιθυμίες, μην περιμένεις πολλά από τους άλλους. Μην ελπίζεις να είσαι σταθερά ευτυχισμένος στον κόσμο. Απόλαυσε τις μικρές χαρές της ζωής ευχαριστώντας τον Θεό.
ιη. Ξεκαθάρισε τι σημαίνει ευτυχία στον πραγματικό κόσμο.
ιθ. Στην δυστυχία μην είσαι ανυπόμονος και μελαγχολικός. Μην μεγαλώνεις την δυστυχία με την φαντασία σου. Δεν γνωρίζεις αν αυτό που σήμερα φαίνεται κακό, αύριο μπορεί να είναι αγαθό και ωφέλιμο.

Πηγή: Σύνοψις ἐπιστημῶν διὰ τοὺς πρωτοπείρους, περιέχουσα ἀριθμητικήν, γεωμετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, ἀστρονομίαν, λογικήν, καὶ ἠθικήν, – Κούμα Κωνσταντῖνου

Φωτογραφία: MaureenShaughnessy