• Κέρασμα

    Ο αληθινός χριστιανός έχει τρία γνωρίσματα:
    1. Διαβάζει τον Λόγο του Θεού (Αγία Γραφή).
    2. Τον εφαρμόζει στη ζωή του.
    3. Φροντίζει να τον διαδίδει για να σώζονται και οι άλλοι και να γίνονται κοινωνοί του θαύματος που έζησε.
    - Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς