jump to navigation

Εσείς πώς δε χωρίσατε ακόμα; Σεπτεμβρίου 2, 2014

Posted by Παναγιώτα in : Βιβλία / Περιοδικά, Κοινωνία, Ορθοδοξία / Εκκλησία, Οικογένεια / Παιδί , add a comment

Τα παρακάτω αποτελούν απόσπασμα από το βιβλίο του Κ. Γανωτή «Ας κοιτάξουμε τα παιδιά μας στα μάτια» που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρχονταρίκι.


«Βλέποντας κανεὶς στὴν ἐποχή μας ζευγάρια ταιριασμένα κι ἀγαπημένα ἀπορεῖ πῶς τὰ κατάφεραν καὶ δὲν ἐχώρισαν ἀκόμα. Μά, θὰ πεῖτε, δὲν συντρέχουν προφανῶς οἱ λόγοι τοῦ χωρισμοῦ. Στὰ χρόνια τὰ δικά μας ἀκόμα πράγματι ὑπῆρχαν συμβατικοὶ λόγοι γιὰ τὸ διαζύγιο καὶ τέτοιοι ἦταν ἡ μοιχεία, ἡ ἀσωτία, ἡ κακομεταχείριση. Στὴ δική σας ἐποχὴ ἡ διάσταση τοῦ ζευγαριοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ διάλυση τῆς οἰκογένειας, ἀποκαλύπτει τὴν πραγματικὴ αἰτία της, τὴν ἀπουσία τοῦ Θεοῦ. Χωρὶς ἄλλη αἰτία διαπιστώνουν ἕνα πρωὶ ὅτι δὲν ἀντέχουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. ῾Η ἕλξη τῶν συζύγων χαλαρώνει καὶ σβήνει μὲ τρόπο, ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι δὲν τὸν καταλαβαίνουν. Δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν τὸ γεγονὸς μὲ τὴ γλῶσσα, ποὺ ἔμαθαν νὰ χρησιμοποιοῦν, τὰ οἰκονομικὰ δηλ. αἴτια, τὰ βιολογικά, τὰ αἰσθητικὰ κ.λπ.

Κι ἐνῷ δὲν ἔχουν νὰ ἐπικαλεσθοῦν ἕνα ἀπὸ τὰ συμβατικὰ αἴτια, βρίσκονται μὲ ἔκπληξη μπροστὰ στὸ ψυχολογικὸ φαινόμενο νὰ μὴν ἀντέχουν τὴν ὕπαρξη, τὴν παρουσία τοῦ ἄλλου, τοῦ συζύγου τους, δηλαδὴ νὰ μὴν ἀντέχουν τὴν ἴδια τὴ σχέση. Κοιτάξετε τὸ σημερινὸ ἄνθρωπο, ποὺ ἐνῷ καίγεται ἀπὸ τὴ μοναξιά, συγχρόνως ἐπιδιώκει τὴν ἀπόλυτη μοναξιά, τὴ μοναξιὰ νὰ μὴν προσδιορίζεται ἀπὸ καμμιὰ σχέση. Αὐτὴ εἶναι ἡ μοναξιὰ τῆς κόλασης.

῾Ο γάμος διαλύεται, γιατὶ δὲν προσφέρει στὸ ζευγάρι τὴν ἀπόλαυση, ποὺ προσδοκοῦσαν νὰ ἀπολαύσουν, ὅταν παντρεύονταν. Μόνον ἡ τέλεια παράδοση τοῦ ἑνὸς στὸν ἄλλον χωρὶς ἄλλες ὁποιεσδήποτε παρεμβολές, σκέψεων λ.χ. σκοπιμοτήτων, φόβων κ.λπ. μπορεῖ νὰ δώσει τὴν εὐτυχία τοῦ γάμου. Λέω «μπορεῖ», γιατὶ ὑπάρχει μιὰ προϋπόθεση ἀκόμα ποὺ δὲν ἰσχύει στὰ ζῶα. ῾Η αἴσθηση τοῦ χρόνου, τῆς τύχης, ἡ βεβαιότητα τοῦ προσωρινοῦ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου δηλητηριάζει τὴν εὐτυχία σὲ κάθε σχέση καὶ βέβαια καὶ τοῦ γάμου. Τὸ ἀβέβαιο τῶν προθέσεων τοῦ ἄλλου μπαίνει στὴ σχέση τοῦ ζευγαριοῦ. Ποιός θὰ ἐγγυηθεῖ τὴ συζυγικὴ πίστη, τὴν εἰλικρίνεια καὶ τὴν ἀντοχὴ τοῦ ἄλλου στοὺς πειρασμούς; ῎Ετσι ἡ συζυγικὴ σχέση προχωρεῖ κάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἀποτυχίας. Καὶ τὸ διαζύγιο ἔρχεται σὰν ὥριμος καρπός.

Κι ἔτσι ὑφαίνεται ἡ αἴσθηση τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου τοῦ πολιτισμοῦ. ῾Η θέα τοῦ κόσμου δὲν τοῦ προσφέρει εὐχαρίστηση, ὅσο κι ἂν ὁρκίζεται γιὰ τὸ ἀντίθετο. ᾿Επιστρατεύονται οἱ ἡδονὲς γιὰ νὰ παρηγορήσουν προσωρινὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ ἐπινοοῦνται ἄπειρες πολυποίκιλες γεύσεις καὶ ἀποχρώσεις ἡδονῶν ἔτσι γιὰ ἕνα ξεγέλασμα τῆς ἀπαρηγόρητης ψυχῆς, ποὺ θρηνεῖ βουβὰ τὴ χαμένη παιδικὴ ἀθῳότητα.

Μποροῦμε νὰ ποῦμε λοιπὸν ὅτι ἡ σύγχρονη οἰκογένεια μᾶς ἀποκαλύπτει τὰ μεταφυσικὰ αἴτια τῆς ἀποτυχίας της καὶ ἀντίστοιχα βέβαια τὰ μεταφυσικὰ αἴτια τῆς ἐπιτυχίας της. ῞Οταν λείπει καὶ δὲν καλλιεργεῖται ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῆς οἰκογένειας, ἡ οἰκογένεια δὲν σώζεται οὔτε μὲ καλὲς προθέσεις καὶ ἄλλες προϋποθέσεις. Τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς πιστοποιεῖται μ’ ἕνα ἁπλὸ κοίταγμα γύρω μας.

(περισσότερα…)

Λέξεις κλειδιά: Γανωτής, Οικογένεια / Παιδί, γάμος, διαζύγιο

Γυναίκες στις οποίες αξίζει να υποκλινόμαστε Αυγούστου 30, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Κοινωνία, Οικογένεια / Παιδί, Τεκνογονία / Εκτρώσεις , add a comment

Μαμάδες που μεγαλώνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι γυναίκες στις οποίες αξίζει να υποκλινόμαστε

ειδικές ανάγκες

Το μεγάλωμα ενός παιδιού δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνεσαι μόνο όταν γίνεις η ίδια μαμά. Πόσες φορές δεν έχετε θυμηθεί τα λόγια των μαμάδων σας, όταν σας έλεγαν «κάποτε θα γίνεις κι εσύ μαμά και θα με καταλάβεις». Ναι, τώρα που έχετε δικά σας παιδιά τις καταλαβαίνετε και αναγνωρίζετε όλα όσα έκαναν, για να σας μεγαλώσουν.

Υπάρχουν, όμως, και κάποιες μαμάδες, που έχουν να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες.

Μαμάδες, που τα παιδιά τους έχουν κινητικά, διανοητικά ή ψυχολογικά προβλήματα. Μαμάδες, που δεν έχουν ακούσει ούτε μια φορά τη λέξη «μαμά» από τα χείλη των παιδιών τους και ενδεχομένως να μην την ακούσουν ποτέ. Μαμάδες, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με απεριόριστη αγάπη και αξιοπρέπεια σε μια χώρα που, ας μη γελιόμαστε, δεν στέκεται καθόλου στο πλευρό τους.

Σε αυτές τις μαμάδες αξίζει όλοι μας να υποκλινόμαστε:

Επειδή άκουσαν τα χειρότερα από το στόμα των γιατρών, αλλά κατάφεραν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνεχίσουν.

Επειδή αντιμετωπίζουν καθημερινά τα βλέμματα, τις κακίες και τα αρνητικά σχόλια με αξιοπρέπεια και στωικότητα.

Επειδή είναι δυνατές, τόσο δυνατές που και οι ίδιες απορούν με τη δύναμη τους.

Επειδή, εκτός από μαμάδες, είναι και γιατροί και φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται το παιδί τους.

Επειδή κάποιες μέρες είναι πιο δύσκολες από τις άλλες, όμως αυτές δεν το βάζουν κάτω

Επειδή πάντα ελπίζουν, ακόμα κι όταν φαινομενικά δεν υπάρχει ελπίδα

Επειδή έχουν ανεξάντλητη υπομονή

Επειδή γνωρίζουν πως το παιδί τους τις χρειάζεται όσο τίποτα άλλο στον κόσμο

Επειδή θα έδιναν και τη ζωή τους, για να κάνουν τα παιδιά τους όλα αυτά τα μικρά …δηθεν ενοχλητικά πράγματα, που κάνουν τα άλλα παιδιά

Επειδή, τελικά, όταν κοιτάζουν τα παιδιά τους, δεν βλέπουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλά μονάχα τα αγγελούδια τους…

Πηγή: Γόβα – Στιλέτο

Λέξεις κλειδιά: παιδί, αρρώστια, αναπηρία, μητρότητα, μητέρα

Αξίζει να περιμένεις Αυγούστου 27, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Ορθοδοξία / Εκκλησία , add a comment

ypomonh-stagona

Αξίζει για μερικά πράγματα να περιμένεις. Είναι ανάγκη να περιμένεις. Εργάζεται ο Θεός. Μόνο που έχει τους δικούς του ρυθμούς. Ο Θεός εργάζεται πολύ υπομονετικά. Κι η φύση το ίδιο κάνει. Ένα λουλουδάκι θ’ ανθίσει όταν έρθει η ώρα του. Όλα αυτά αλλάζουν, αλλά σε πολύ διαφορετικούς ρυθμούς απ’ αυτούς που μας έχει συνηθίσει η τρελή κοινωνία μας. Αυτό το τρέξιμο, αυτός ο πανικός η ταραχή που μας κάνει όλους τόσο πολύ βιαστικούς, αφήνουν τον Θεό αμέτοχο. Ο Θεός δεν μπαίνει σ’ αυτούς τους τρελούς ρυθμούς μας. Κινείται στους ρυθμούς της δικής του αγάπης και της δικής του υπομονής.

Γέροντας Νεκτάριος Βιτάλης

Photo Credit: Majda . Element cc

Λέξεις κλειδιά: π. Νεκτάριος Βιτάλης, πνευματική ζωή, υπομονή

Το περίκλειστο δωμάτιο της προσωπικής εμπειρίας Αυγούστου 24, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Οικογένεια / Παιδί, Σχέσεις , add a comment

3d-kybos-thalassa

Μια περιγραφή της δυσκολίας επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων και συνακόλουθα στις ανθρώπινες σχέσεις αναδημοσιεύουμε από το ιστολόγιο της Σαλογραίας.

—-

Μου αρέσει να παρομοιάζω τον κάθε άνθρωπο- κυρίως λόγω της φύσης του νευρικού του συστήματος- σαν ένα δωμάτιο περίκλειστο.

Το τέλος του δωματίου, βρίσκεται στα όρια των δερματίνων χιτώνων του σώματος.

Όλη η ανθρωπότητα, θα μπορούσε να μοιάζει σαν ένα σύνολο διαρκώς μετακινούμενων δωματίων, εκτεινόμενων στο φαινομενικά ατελεύτητο πεδίο του χωρόχρονου, άλλο κοντινότερα, άλλο πιο μακριά μου.

Οι τοίχοι κάθε δωμάτιου συναποτελούν το ένα έκαστο έμψυχο, ανθρώπινο σώμα.

Το «εγώ» που κατοικεί μές σ” αυτό το σώμα- δωμάτιο είναι η ατομικότητά μας, η μοναδική συνειδητότητα του προσώπου, που δια του εγκεφάλου εκφράζεται ποικιλότροπα.

Τα έπιπλα και τα αντικείμενα που διαθέτει αυτό το δωμάτιο, απεικονίζουν τις ε μ π ε ι ρ ί ε ς μας.

Κανένα «εγώ»
- ποτέ των ποτών όσο ζεί σ” αυτή τη ζωή-
δε βλέπει κατά πρόσωπο το άλλο «εγώ»
το «εγώ» του διπλανού σώματος- δωματίου.

Είμαστε κλειδωμένοι, κατάμονοι, ο καθένας στους δικούς του περιορισμούς και την υπαρξιακή μοναξιά του.
Τα κελλιά μας, δε διαθέτουν οροφή… μόνο ένα κομμάτι ουρανού, μπορεί-αν θέλει-όταν σηκώσει το κεφάλι, να χαρεί ο καθένας.
Απ’ αυτή την ανοιχτή οροφή ακούγονται οι φωνές μας στα άλλα δωμάτια, τα κοντινότερα, και τ” απόμακρα.

Το κάθε «εγώ» μπορεί να ακούσει τη φωνή του διπλανού του «εγώ»- ακούει τη φωνή καθώς εκπέμπεται απ” το δίπλα δωμάτιο…

Αυτά τα περίκλειστα κελλιά της εμπειρίας, βρίσκονται σε αέναη κίνηση, όχι μόνο εν τόπω αλλά και εν χρόνω, όπως ακριβώς και τα σώματα των ανθρώπων.

Συχνά δυο δωμάτια-σώματα, για λίγο, βρίσκονται δίπλα δίπλα συν-χρόνως…

Αν θέλουν οι κάτοικοι που μένουν εντός, πιάνουν επί μακρότερον την κουβέντα,ακούγοντας τη χροιά της φωνής και προσπαθώντας να προσδιορίσουν τις σημασίες των λόγων της.
Τακτικά, δημιουργούνται, μεταξύ των συνομιλούντων ιδιαίτερες φιλίες, οικειότητες.

Τότε, με την περιγραφή της κουβέντας , προσπαθούμε

να φ α ν τ α σ τ ο ύ μ ε τι κουβαλάει ο διπλανός στο κελλί του.
Έχουμε κάνει και τις μύριες -προς τούτο- συμβάσεις πάνω στη γλώσσα.

Μας περιγράφει ας πούμε ο ένοικος Φαίδωνας:

-Εμένα το δικό μου δωμάτιο, ευνοήθηκε με καλή παιδική ηλικία…

-Ξέρω τι είναι η παιδική ηλικία, του απαντώ.

Είναι κάτι σαν κούκλα, σαν μολυβένιο στρατιωτάκι, δεν είναι;
(Ο Φαίδωνας δε με βλέπει… ποτέ δε με βλέπει, ούτε και γω.
Φτιάχνω για τη μορφή του εικόνες με φαντασία.

Το ίδιο και κείνος εξάλλου, για μένα.
Νομίζω ότι είναι ίδιος ο Μπρατ. Εκείνος με κόβει για Αντζελίνα, χιχι…
Μονάχα ο Ουρανός με βλέπει όπως είμαι απ” το ασκεπές περίκλειστο –ολοτρόγυρα- δώμα.
Σωπαίνει.
Ακούει, ο Φαίδωνας, τα λόγια, της φωνής- πάντα μόνο τον ήχο, γραπτό ή προφορικό που καταφέρνω να αρθρώσω ή που του στέλνω με ταχυδρομικά περιστέρια- e -mail ) .
……………………………………..

-Έτσι ακριβώς, απαντάει εκείνος πάλι.
-Α ξέρω τι είναι, αποκρίνομαι με τη σειρά μου, προσπαθώντας να τροφοδοτήσω την επαφή.

Είχα και γω ένα μολυβένιο στρατιώτη, ένα αεροπλανάκι, μια κούκλα, αλλά κάποιος, μου τα πέταξε στο δωμάτιο, σπασμένα.
Ξέρεις τι είν” τα σπασμένα;

-Δεν μπορώ να είμαι βέβαιος, μουρμουρίζει αμήχανος ο Φαίδωνας.

Είμαι δεκαοχτώ χρονώ και ακόμη δε μου έσπασε τίποτα, δε γνωρίζω…
Θα προσπαθήσω να φ α ν τ α σ τ ώ – αργότερα όμως- τώρα παίζω παιγνίδι με ρόλους- στο κομπιούτερ… το χάρισε ο πατέρας.

-Τι είναι κομπιούτερ; Είμαι παλιάς φιλοσοφικής σχολής, δε μου αρέσουν οι μηχανές, δε συνάντησα κομπιούτερ μέχρι τα σήμερα…

-Δε συνάντησες; κομπιούτερ …μοιάζει σαν κουτί…κάπως σαν τη ντουλάπα που ξέρω ότι έχεις και συ στο δικό σου δωμάτιο, μονάχα μικρότερο…

-Α κατάλαβα.
Μια μικρή ντουλάπα είναι ο κομπιούτερ…και τι είναι το παίξιμο ρόλων, που παίζεις με τις ώρες σε αυτό το …κομπιούτερ;

-Να, είναι σαν τα αμέτρητα ρούχα, που ανοίγεις την ντουλάπα και φοράς -πότε το ένα, πότε το άλλο- και έτσι αλλάζεις την όψη σου…
-Α, το εμπέδωσα.
Μην εξηγείς άλλο, μη σε κουράζω…
Ενδιαφέρον παιγνίδι μου φαίνεται…θα ήθελα και γω να το παίξω…
-Να το παίξουμε, αρκεί να σταματήσει το χιόνι…
-Χιόνι;
-Ναι, στην Αλάσκα που μένω χιονίζει τον περισσότερο χρόνο, αντείπε ο Φαίδωνας.
-Α! Ξέρω τι είναι το χιόνι…είναι σαν τα παγάκια που έχω στο ψυγείο μου.
Εδώ στην Αφρική που μένω, δε χιονίζει ποτέ, ο ήλιος μας καίει συνέχεια σχεδόν, αλλά ξέρω τι είναι το χιόνι.
Είδα ταινία με χιόνι τις προάλλες…ένα αεροπλάνο έπεσε στις Άνδεις.
Αυτοί που επέζησαν φάγαν παγωμένους ανθρώπους, ωμούς, και έτσι κατάφεραν, επιβίωσαν.
-Χαίρομαι που με καταλαβαίνεις. Είσαι κοπέλα έξυπνη με ευρύτητα πνεύματος και με νιώθεις…

-Ναι, σε νιώθω, νομίζω πως είμαστε γεννημένοι ο ένας για τον άλλον.
Τόση κατανόηση δε βρήκα από άλλον, τι λες; παντρευόμαστε;

-Παντρευόμαστε.
…………………………..

Και παντρεύονται.

Και ζούνε βίους παράλληλους στα γειτονικά τους δωμάτια-σώματα.

Επειδή ο έρωτας δημιουργεί ισχυρότατη την ψευδαίσθηση της ταύτισης και της κατανόησης…

Και μετά, ο έρως απ’ τις ορμόνες εξανεμίζεται, η μοναξιά η κουτσοδόντα, των δαιμόνων συνεργούντων τίμιε πάτερ, καγχάζει ίδια εφιαλτικό κάδρο στον τοίχο της μισοσκότεινης κάμαρης.

Κάπως έτσι διεξάγονται οι διάλογοι των πολιτισμένων.

Κάπως έτσι κατανοούνται οι άνθρωποι μεταξύ τους.
Φαίνεται απροσπέλαστο το μυστήριο του είναι μας…

Και βέβαια το Άκτιστο Είναι του Θεού, βρίσκεται κεκρυμμένο απόλυτα στης Αγνωσίας το Γνόφο…

Γι αυτό και η Ταπείνωση- ως δόσιμο αγάπης, ως πλήρες ξέχασμα του εαυτού, Χάρισμα των Αγίων- αποτελεί την υπέρτατη αρετή, το μόνο της Αλαζονείας αντίδοτο…

Γι αυτό έγραφε ο Μπ. Σω, ότι ακόμα και αν διαβάζαμε την πιο λεπτομερή και πολύτομη βιογραφία ανθρώπου και πάλι το μόνο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι γνωρίζουμε για κείνον -επί της ουσίας- θα ήταν τα μανικετόκουμπα και της στολής του τα μέρη.

-Ποτέ -επί της ουσίας- άνθρωπος δεν είδε ανθρώπου, το πρόσωπο.


-Και κανενός ανθρώπου- επί της ουσίας- η εμπειρία δεν περιγράφεται.


-Μονάχα με όρους εξαιρετικά σχετικούς και κατά προσέγγιση αποδίδεται.

Και ψηλαφούμε τα γεγονότα, τα σκότη και η μοναξιά μας- ανθρωπίνως- δεν αίρεται.
Μονάχα ο Ουρανός από ψηλά, μας κοιτάζει ευσπλάγχνως.

Σωπαίνει.

Και παρεμβαίνει με την έσχατη διά-κριση.
Και μας απαγορεύει, ρητά, να κρίνουμε την πάντα αόρατη ψυχή του πλησίον.

Διότι, το «εγώ»- πρόσωπο, του πλησίον-
-πάντα να το θυμάσαι και μην τους πιστεύεις τους δαίμονες όταν σου λένε πως «ξέρεις!»-
ποτέ μα ποτέ, πριν τη Συντέλεια δεν θα το δούμε.

Ειρήνευε.

Ειρήνευε, επειδή η Έσχατη Κρίση είναι του Κυρίου η αδιαπραγμάτευτη αρμοδιότητα.

Εκείνος κατέχει την τέλεια πληροφορία, την πλήρη εικόνα, την ζωηφόρο αγάπη,
όταν θα ηχήσουν οι σάλπιγγες, όταν θα πέσουν οι τοίχοι των φυλακών μας,
και όταν όλος ο κόσμος με αιώνια φωτιά θα αλατιστεί

και εν ριπή οφθαλμού, θα γίνει Καινούργιος!

Πηγή: Σαλογραία

 

Λέξεις κλειδιά: σχέση, ψυχολογία, επικοινωνία

Τι μας εμποδίζει να ομορφύνουμε το περιβάλλον μας; Αυγούστου 21, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Γενικά, Πολιτισμός , add a comment

streetart43

streetart13

Οπτικές αφορμές σκέψης από την τέχνη δρόμου (street art).

 

Λέξεις κλειδιά: πόλη, τέχνη, φωτογραφἰα

Ο Σκοπός του Γάμου Αυγούστου 18, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Ορθοδοξία / Εκκλησία, Οικογένεια / Παιδί, Ομιλίες / Ηχογραφήσεις, Σχέσεις , add a comment

Πιτσουνάκια

Β” Μέρος σχολιασμού του  εξαιρετικού κειμένου ομιλίας «Γάμος το Μέγα Μυστήριον» του Αρχιμανδρίτη π. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη από τον π. Βαρνάβα Γιάγκου για τον σκοπό του γάμου.

π. Βαρνάβας Γιάγκου Σκοπός Γάμου

Το Α” μέρος «Προϋποθέσεις Επιτυχίας και Κριτήρια Επιλογής Συντρόφου στο Γάμο» είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγές: iomilia | Περί Θεού: Λόγος Αισθήσεως

Λέξεις κλειδιά: π. Βαρνάβας Γιάγκου, σχέση, γάμος

Ο καλύτερος τρόπος να δίνουμε συμβουλές Αυγούστου 15, 2014

Posted by Παναγιώτα in : Κοινωνία, Οικογένεια / Παιδί, Σχέσεις , add a comment

Ο καλύτερος τρόπος να πεις κάτι, είναι να το κάνεις.

Χοσέ Μαρτί (1853-1895). Ποιητής και κορυφαίος μαχητής της Κουβανικής Ανεξαρτησίας.

Πηγή: Προσκυνητής

Λέξεις κλειδιά: παιδί, σχέση, γονείς

Ο αντίκτυπος μιας καλής πράξης Αυγούστου 11, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Βίντεο, Κοινωνία , 2comments YouTube Preview Image

Μία ακόμα συγκινητική διαφήμιση από την Ταϊλάνδη για τη σημασία της φιλανθρωπίας.

Αυθεντικός τίτλος βίντεο: Giving – Thai Commercial Truemove H

Λέξεις κλειδιά: ταϊλάνδη, φιλανθρωπία, διαφήμιση, ελεημοσύνη

Πιστεύεις; Ετοιμάσου για θαύμα! Αυγούστου 8, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Ορθοδοξία / Εκκλησία, Ομιλίες / Ηχογραφήσεις , add a comment

ergates-klimaka

Ηχογραφημένη ομιλία από την εκπομπή «Αθέατα περάσματα» του π. Ανδρέα Κονάνου

π. Ανδρέας Κονάνος - Πιστεύεις; Ετοιμάσου για θαύμα

Λέξεις κλειδιά: π. Ανδρέας Κονάνος, πίστη, υγεία, θαύμα

Σοφά Λόγια για την Αγάπη Αυγούστου 5, 2014

Posted by Ζωντανό Ιστολόγιο in : Ορθοδοξία / Εκκλησία, Σχέσεις , add a comment

καρδιά δώρο δίνω

Μέσα στην Αγάπη δεν υπάρχει το ΕΓΩ

Αχρηστεύεται η ανθρώπινη καρδιά όταν η αγάπη που έχει μέσα στην φύση της δεν βρίσκει διέξοδο.
( π.Παϊσιος.)

Ελευθερία δίχως αγάπη είναι βαριά σκλαβιά.

Άλλο το μου αρέσει κάτι, και άλλο το αγαπώ.
Αν σου αρέσει ένα λουλούδι ,το κόβεις.
Άν το αγαπάς ,το ποτίζεις κάθε μέρα.

Ευλογημένη η καρδιά του ανθρώπου που μπορεί να δέχεται και να δίνει την αγάπη.

Αγάπα για να σε αγαπούν, υπόμενε για να σε υπομένουν.
(Όσιος Ιωσήφ Σπηλαιώτης)

Όπου είναι η Αγάπη εκεί είναι ο Χριστός.
Και όπου είναι ο Χριστός,
εκεί είναι και ο Παράδεισος.

Για να σε αγαπούν οι άλλοι, πρέπει εσύ πρώτα να τους αγαπάς.(Όσιος Πορφύριος)

Όποιος σκλαβώνεται από την αγάπη Του Χριστού ξεσκλαβώνεται από την τυραννία των ανθρώπων.

Ο Θεός είναι ένας ωκεανός Αγάπης που στο βυθό του υπάρχει πάντα η συγχώρεση.

Δικαιώσου μέσα από την αγάπη και την αυτοθυσία!
(π.Χαράλαμπος Διονυσιάτης)

Η Αγάπη μοιάζει με τον μαγνήτη.Ό,τι γαπάς αληθινά γυρίζει πάλι σε ‘σένα

Η Αγάπη δεν σκλαβώνει τον αδελφό μας , αλλά τον χαίρεται μέσα στην ελευθερία του.

Μόνο η αγάπη ομορφαίνει τον άνθρωπο.

Η ηθικότητα κάθες πράξης ορίζεται από την ύπαρξη ή την απουσία της Αγάπης.

Εκεί που η Αγάπη είναι πολύ τα λάθη φαίνονται λίγα. Και εκεί που η Αγάπη είναι λίγη τα λάθη φαίνονται πολλά.

Αγάπη είναι ν’ αγαπάς κι’ όταν
Δεν αγαπιέσαι !

Η γνησιότητα μίας μίας καλής πράξης επικυρώνεται , όταν αντί για ευγνωμοσύνη εισπράττει αχαριστία

Ο φθόνος είναι η μεγαλύτερη αυτοτιμωρία.
Και η συγχώρεση η μγαλύτερη λύτρωση.

Η Ειρήνη είναι θυγατέρα της Αγάπης.

Η Αγάπη έκανε Τον Θεό άνθρωπο και μόνο η Αγάπη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο «Θεό»

Αγαπώ σημαίνει
ξέρω να μοιράζομαι .

Όταν η ευτυχία δεν μοιράζεται τότε γίνεται δυστυχία.

Μέσα στην αγάπη βρίσκεται ο σεβασμός και μέσα στον σεβασμό η αγάπη. (π.Παϊσιος.)

Άν έχεις αγάπη για όλο τόν κόσμο,
όλος ο κόσμος είναι όμορφος.

Δίνοντας χαρά στους άλλους, εσύ
την νοιώθεις πρώτα.

Η Αγάπη δεν είναι εμπόρευμα…
«σού’ δωκα μου’ δωκες.»
Ξέρει μονάχα να δίνει. Δεν ζητά.
Κι ‘όμως παίρνει τόσα πολλά!!

Τι διαλέγεις στη ζωή σου ;
Την Αγάπη ή το Καθήκον;
Ακολουθώ το Καθήκον της Αγάπης!

Όλοι έχουν ανάγκη
από αγάπη
και ειδικά όσοι
δεν την αξίζουν.

Δεν μπορούνε να δώσουνε Αγάπη,
όσοι δεν θηλάσανε ποτέ τους Αγάπη,

Αγάπη
δίχως εμπιστοσύνη
είναι
πύργος
χωρίς θεμέλια!

Η αγάπη
έχει επίγεια έξοδα, μα αιώνια Έσοδα !

Δεν γνωρίζουμε
τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
Γνωρίζουμε όμως Τον γεμάτο αγάπη Χριστό
που κρατά
στα χέρια Του
το μέλλον μας.

Αν κερδίσουμε με την Αγάπη τον αδελφό μας,
Τον Θεό κερδίζουμε!

Το ΕΓΩ
δεν χωράει στον Παράδεισο.

Μόνο η Αγάπη κάνει τον εχθρό φίλο.
(Οσιος Πορφύριος)

Όπου υπάρχει Αγάπη ,
εκεί υπάρχει και χαρά.

Αγάπα για να ζήσεις, ζήσε για ν” αγαπάς.
(Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι)

Πηγή: Γάμος – Οικογένεια

Λέξεις κλειδιά: σχέση, αγάπη