• Κέρασμα

    Ο Θεός είναι Ταπείνωσις
    - Γέροντας Σωφρόνιος