1ος Ἑορτασμός Μνήμης Ἁγίου Γερβασίου Παρασκευόπουλου Πατρῶν (30 Ἰουνίου 2024)

Απολυτίκιο

Ἀρκαδίας τόν γόνον
καί Πατρῶν τό ἀνάστημα
καί τῆς ἐκκλησίας ἁπάσης ἱερώτατον σέμνωμα
Γερβάσιον τιμήσωμεν πιστοί
ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ
οὖτος γάρ ἐξήστραψεν ὡς φωστήρ ἀρετῶν τάς λαμπηδόνας
διό φωτίζει πάντας τούς κραυγάζοντας:
Δόξα τῶ ἁγιάσαντι αὐτῶ
δόξα τῶ θαυμαστώσαντι
δόξα τῶ δωρουμένω
δι’ αὐτοῦ ἡμῖν τά κρείττονα.

Διαβάστε ἐπίσης: Ἀφιέρωμα στόν νεοφανή Ἅγιο Γερβάσιο τῆς Πάτρας

Απάντηση

Subscribe without commenting

  • Κέρασμα

    Όλους τους πιστούς οφείλομε να τους βλέπομε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός. Και να έχομε για τον καθένα τέτοια αγάπη, ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσομε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλομε να μη λέμε, ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπομε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν· μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαγχνίσου τον, μην τυχόν δοκιμάσεις και συ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό’’. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει ν’ αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό, λοιπόν, της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί, αν δεν αγαπάεις τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πως είναι δυνατόν ν’ αγαπάεις τον Θεό που δεν Τον βλέπεις; ’Ο γαρ μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, ον εώρακε, τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν;
    - Γέροντας Πορφύριος
  • Αρέσει σε %d bloggers: