• Κέρασμα

    Όπου υπάρχει θέληση υπάρχει και τρόπος
    - Αγγλική παροιμία