• Κέρασμα

    Αν θέλεις να φτάσεις κάπου θα πρέπει
    είτε να πας πίσω να σπρώξεις,
    είτε να πας μπρος και να τραβήξεις.
    Αν στέκεις στην άκρη δεν πρόκειται να πας πουθενά.
    - Κ. Κ.