• Κέρασμα

    Ποιός είναι ο τρίτος που βαδίζει πάντα πλάι σου;
    Oταν μετρώ, υπάρχουμε μόνο εσύ κι εγώ
    Mα όταν κοιτάζω εμπρός στον άσπρο δρόμο
    Yπάρχει πάντα κάποιος άλλος που βαδίζει πλάι σου
    - T.S. Eliot