Καλημέρα Πάντες ω Αδελφοί (κάλαντα Θεοφανείων)

Θαυμάσια ενορχηστρωμένη εκτέλεση  από το παραδοσιακό συγκρότημα Προβαδούροι σε πανηγυρική διάθεση.

Μια πιο λιτή, χορωδιακή εκτέλεση των καλάντων μπορείτε να ακούσετε στο Θησαυρό Βυζαντινής Μουσικής.

Στίχοι

Καλημέρα πάντε ω αδελφοί, ακούσατε την σήμερον εορτή.
Σήμερον τα Φώτα και εορτή και λαμπρά ημέρα Δεσποτική.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα ‘φέντη με την κερά.

Εν αρχή που έκαμεν ο Θεός, εποίησεν την γην και τον ουρανόν.
Δεύτερον δε πάλιν από αυτά, έκαμε τα ζώα και τα φυτά.
Της ημέρας έκαμεν μεν το φως, το δε σκότος έκαμε της νυκτός.
Έκαμε τη θάλασσαν ποταμούς, τον μέγαν Ιορδάνην και αλλουνούς.
Έκαμε τον άνθρωπον από γη κι εις όλα του τον έβαλ’ εξουσιαστή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα ‘φέντη με την κερά.

Ο Αδάμ και η Εύα ημάρτησαν και εις αμαρτίαν υπέπεσαν
Την απάτην εις τον όφιν την έρριξαν και του Θεού δεν είπαν πως έφταιξαν.
Αλλ’ όφις ήταν ο διάβολος, των πονηρών δαιμόνων διδάσκαλος.
Μα ο Ιησούς ως φιλάνθρωπος, ήρετεν εις την γην ώσπερ άνθρωπος.
Δια να λυτρώσει όλους ημάς, απ’ αυτάς τας χείρας τας μιαράς.
Και να σαρκωθεί από γυναικός, ο Θεός των όλων και Πλαστουργός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα ‘φέντη με την κερά.

Λοιπόν παρακαλώ σας Χριστιανοί να παηγυρίσομεν εορτήν.
Σήμερον τα άστρα φωτίζονται κι όλα τα νερά αγιάζονται.
Σήμερον βαπτίζεται ο Χριστός εις τον Ιορδάνην τον ποταμόν.
Ιωάννη Πρόδρομε λέγω σε και τον βαπτισμόν μου γυρεύω σε.
Πώς να σε βαπτίσω, ω Ιησού, όπου εγεννήθην εγώ εκ σου;
Πως τολμώ να βάλω την χείρα μου, εις τον Ιησού τον Σωτήρα μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα ‘φέντη με την κερά.

Κι έμεινεν εις δύο ο ποταμός, έως να τελειώσει ο βαπτισμός.
Και φωνή ηκούσθη εκ του Πατρός: Ούτος είν’ Υιός μου αγαπητός.
Δότε των πτωχών το μνημόσυνον κι εις τον Ιησούν παν ευφρόσυνον.
Τότε ο Χριστός μας θα χαίρεται και εις τον Παράδεισον δέχεται.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα ‘φέντη με την κερά. (δις)

2 σκέψεις σχετικά με το “Καλημέρα Πάντες ω Αδελφοί (κάλαντα Θεοφανείων)

Απάντηση

Subscribe without commenting

  • Κέρασμα

    Εκπαίδευση είναι η προοδευτική ανακάλυψη της άγνοιάς μας
    - Will Durant
  • Αρέσει σε %d bloggers: