Σαρακοστιανή Μαντινάδα

agkalia

Αρχή της Τεσσαρακοστής,
Συγνώμη όλοι να πούμε,
Μα και συγνώμη από αδελφούς,
όλοι μας να δεχθούμε!

Αρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Λ.

Εικόνα: Γεώργιος Κόρδης

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Σαρακοστιανή Μαντινάδα

  • Μάρτιος 15, 2016, 3:21 μμ
    Permalink

    …..«….. και πάλιν ερχόμενος…..»…!; Α΄

    …..Ω συνάνθρωποί μου, μήπως περιμένουμε μάταια τη Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού….,
    μα και την του Αντιχρίστου…., καθώς για τ ό τ ε και για ε κ ε ί ν ο υ ς μιλούν όλοι –τους…!;
    Ναι, να, και παραδείγματος χάριν….:

    * Ιησούς : «Σας βεβαιώ, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς που στέκονται εδώ,
    οι οποίοι δεν θα γευθούν τον θάνατον, έως ότου ιδούν τον Υιόν του ανθρώπου
    να έρχεται εις την βασιλείαν του.» : [Ματθαίος : κεφ. 16, εδ. 28.]….,
    * Ιησούς : «Αλήθεια σας λέγω, ότι δεν θα περάσει η γενεά αυτή,
    πριν γίνουν όλα αυτά / τα της….. συντέλειας, Κρίσης, βασιλείας του Ιησού,….. / .» :
    [Ματθαίος : κεφ. 24, εδ. 34.]….,
    * Ιησούς : / προς μαθητές του / : «Σας βεβαιώ, ότι δεν θα προκάμετε να τελειώσετε
    τας πόλεις του Ισραήλ έως ότου έλθη ο Υιός του ανθρώπου.» : [Ματθαίος : κεφ. 10 , εδ. 23.]….,
    * Ιωάννης : «Και τώρα, παιδιά, μένετε εν αυτώ, ώστε, όταν φανερωθή / ο Ιησούς /,
    να έχωμεν θάρρος και όχι να στρέψωμεν το πρόσωπόν μας από ντροπή,
    κατά την έλευσίν του.» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 2, εδ. 28.]….,
    * Ιωάννης : «….. διότι ο καιρός / της δευτέρας παρουσίας του Ιησού / πλησιάζει.» :
    [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 1, εδ. 3.]….,
    * Ιωάννης : «Μη σφραγίσης τα λόγια της προφητείας του βιβλίου αυτού,
    διότι ο καιρός πλησιάζει.» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : κεφ. 22, εδ. 10.]….,
    * Παύλος : « Όλα δε αυτά που συνέβαιναν εις εκείνους, ήσαν συμβολικά
    και εγράφησαν διά να νουθετήσουν εμάς, εις τους οποίους έφθασε
    το τέλος των αιώνων.» : [Παύλου : Προς Κορινθίους Α΄ : κεφ. 10, εδ. 11.]….,
    * Παύλος : «Διότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα έλθη ο ερχόμενος
    και δεν θα βραδύνη.» : [Παύλου : Προς Εβραίους : κεφ. 10, εδ. 37.]….,
    * Παύλος : «Έχω πεποίθησιν διά τούτο : ότι εκείνος που πρωτοάρχισε σ’ εσάς
    καλόν έργον θα το αποτελειώση μέχρι της Ημέρας του Ιησού Χριστού.» :
    [Παύλου : Προς Φιλιππησίους : κεφ. 1, εδ. 6.]….,
    * Πέτρος : «…..οι οποίοι διά της πίστεώς σας φρουρείσθε με την δύναμιν του Θεού διά την σωτηρίαν,
    η οποία είναι έτοιμη να φανερωθή κατά τον έσχατον καιρόν.» : [Πέτρου Α΄ : κεφ. 1, εδ. 5.]….,
    * Ιάκωβος : «Φανήτε και σεις υπομονητικοί, δυναμώστε τις καρδιές σας / ω αδερφοί / ,
    διότι η έλευσις του Κυρίου πλησιάζει.» : [Ιακώβου, κεφ. 5, εδ. 8.]….,
    * Παύλος : «Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι περιωρισμένος,..…
    …..διότι παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού.» : [Παύλου, Προς Κορινθίους Α΄, κεφ. 7, εδ. 29,…. 31.]….,
    * Παύλος : «…..και να μη αμελούμε τας συναθροίσεις μας, καθώς συνηθίζουν να κάνουν μερικοί, αλλ’ ας
    ενθαρρύνωμεν ο ένας τον άλλον και τοσούτω μάλλον καθ’ όσον βλέπετε να πλησιάζη η Ημέρα.» :
    [Παύλου, Προς Εβραίους, κεφ. 10, εδ. 25.]….,
    * Πέτρος : «…..αλλά θα δώσουν λόγον εις εκείνον, ο οποίος είναι έτοιμος να κρίνη ζώντας και νεκρούς.
    ….Όλα πλησιάζουν προς το τέλος των.» : [Πέτρου Α΄, κεφ. 4, εδ. 5, 7.]….,
    * Ιησούς : « Αλήθεια σας λέγω, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς, που στέκονται εδώ,
    οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατον, έως ότου ιδούν την βασιλείαν του Θεού
    να έρχεται με δύναμιν.» : [Μάρκος : 9 : 1.]….,
    * Ιωάννης : «…..διότι ο καιρός /της 2ης παρουσίας του Ι. Χ/ πλησιάζει.» : [Αποκάλυψη Ιωάννη : 1 : 3]….,
    * Ιησούς : / προς τους 12 μαθητές του / : «Δεν θα μιλήσω πλέον πολύ μαζί σας,
    διότι έρχεται ο άρχων του κόσμου, και δεν έχει επάνω μου καμμίαν δύναμιν.» : [Ιωάννης : 14 : 30.]….,
    * Ιωάννης : «Παιδιά, είναι η τελευταία ώρα. Ακούσατε ότι ο αντίχριστος έρχεται και, πραγματικά, πολλοί αντίχριστοι έχουν έλθει. Από αυτό γνωρίζομεν ότι είναι τελευταία ώρα.» : [Ιωάννου Α΄, κεφ. 2, εδ. 18.]….,
    * Ιωάννης : «Αυτό είναι το πνεύμα του αντιχρίστου, διά το οποίον έχετε ακούσει
    ότι έρχεται, και τώρα είναι ήδη εις τον κόσμον.» : [Ιωάννου Α΄ : κεφ. 4, εδ. 3.]….!…..
    …..Έιιιιι…., μήπωςςςςς…!;…..
    Στέργιος (Αλέξανδρος) http://www.stergios888.gr

    Σχολιάστε

Απάντηση

Subscribe without commenting

  • Κέρασμα

    Στον Χριστιανισμό, η αγάπη είναι μέθοδος της γνώσης. Εάν, λοιπόν, επιθυμείς να γνωρίσεις τα επουράνια μυστήρια, τότε αγάπα τον Θεό με όλη σου την καρδιά και την ψυχή και τη σκέψη. Και ο Θεός θα κατοικήσει μέσα σου, καθ έτσι θα είσαι εν Θεώ και ο Θεός σε σένα.
    - Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
  • Αρέσει σε %d bloggers: