Ἐπηρμένη Ἐπιστήμη

Έργο τοῦ διεθνῶς καταξιωμένου ζωγράφου Στέλιου Φαϊτάκη

Ἐπηρμένη Ἐπιστήμη

«Η εργασία μου αφορά, τελευταία, την απολυτότητα της επιστήμης, την απόλυτη δηλαδή πίστη στο δικό της δόγμα. Είναι πολύ χρήσιμη η επιστήμη και μας ωφελεί πολύ, όταν όμως θεωρεί τον εαυτό της τη μοναδική πηγή γνώσης και δημιουργίας άποψης στα πράγματα, τη θεωρώ επηρμένη. Επί της ουσίας, ούτε και η επιστήμη δίνει απαντήσεις πέρα από κάποιες καθαρά τεχνικές εξηγήσεις του “πώς” λειτουργεί ο κόσμος. Το “γιατί” δεν μπορεί ούτε εκείνη να το αγγίξει». Στέλιος Φαϊτάκης.

Γιά τόν δημιουργό:

Ο Στέλιος Φαϊτάκης πάντρεψε αριστοτεχνικά τη βυζαντινή με την κοσμική ζωγραφική και σχολίασε μοναδικά μέσα από τα έργα του φαινόμενα και καταστάσεις της σύγχρονης εποχής, κερδίζοντας διεθνή καταξίωση.

Πέθανε στις 6 Ὀκτωβρίου 2023 σε ηλικία 47 ετών. (Πηγή)

Ἀναδημοσίευση ἀπό τόν Μιχαήλ Μανωλόπουλο (FB)

Υ.Γ.

Ἀπό τούς χαιρετισμούς στήν Θεοτόκο:

Ρήτορας πολυφθόγους, ως ιχθύας αφώνους, ορώμεν επί Σοι, Θεοτόκε·

απορούσι γαρ λέγειν το πώς και Παρθένος μένεις, καί τεκείν ίσχυσας·

ημείς δε το Μυστήριον θαυμάζοντες, πιστώς βοώμεν·

Χαίρε, Σοφίας Θεού δοχείον·

χαίρε, προνοίας Αυτού ταμείον.

Χαίρε, φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα·

χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα.

Χαίρε, ότι εμωράνθησαν οι δεινοί συζητηταί·

χαίρε, ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιηταί.

Χαίρε, των Αθηναίων τας πλοκάς διασπώσα·

χαίρε, των αλιέων τας σαγήνας πληρούσα.

Χαίρε, βυθού αγνοίας εξέλκουσα·

χαίρε, πολλούς εν γνώσει φωτίζουσα.

Χαίρε, ολκάς των θελόντων σωθήναι·

χάιρε, λιμήν των του βίου πλωτήρων.

Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.

Απάντηση

Subscribe without commenting

  • Κέρασμα

    Ο πολιτικός σκέφτεται τις επόμενες γενιές, ο πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές.
    - Anonymous
  • Αρέσει σε %d bloggers: