• Κέρασμα

    «Όθεν είσθε των Ελλήνων
    Κόκαλα εσκορπισμένα
    Στη φωνή της σάλπιγγός μου
    Τώρα λάβετε πνοήν».

    - Μαρτελάος