• Κέρασμα

    Σταγόνες ύδατος πέτρας κοιλαίνουσι
    - Παροιμία