• Κέρασμα

    Ο Θεός αγάπη εστί
    - Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος