• Κέρασμα

    Το φιλί είναι μια περισπωμένη στο ρήμα αγαπώ
    - Anonymous