• Κέρασμα

    Η απλότητα είναι μισή αγιότητα.
    - Anonymous